Dvůr Lobeč Hrad Houska Zámek Stránov Svatby na zámku Víno na zámku Veteránské Rojení Veteránské Sosnění

Vstupné

Zámecké interiéry 100 Kč
snížené vstupné
(děti do 15 let, studenti, senioři)
80 Kč
věž (jednotné vstupné) 50 Kč
na akce s programem Akce se konají za každého počasí.
Vstupné na akce s programem, divadelní představení a ostatní, je stanoveno samostatně.

Upozornění: Pokud v prostorách zámku probíhá celodenní kulturní program, může být vybíráno vstupné již před vstupem do zámku. V takovém případě je ale vždy v ceně tohoto vstupného volný přístup na věž, arkády a do parkánu. Pokud to charakter akce umožňuje, každou celou hodinu probíhají prohlídky expozice s průvodcem. Pokud není možné zajistit prohlídky v průběhu akce, bývá ještě volně přístupná část expozice (např. sál s gotickou kaplí).

Popis expozice

Zámecké interiéry
Základní prohlídka s výkladem: sál s gotickou kaplí, sbírka motýlů a brouků, sbírka historických kočárků a panenek, zrekonstruované interiéry - repliky historického nábytku + gotická věž s vyhlídkou

Věž
Samostatná prohlídka: gotická věž s vyhlídkou, renesanční arkády, parkán