Dvůr Lobeč Hrad Houska Zámek Stránov Svatby na zámku Víno na zámku Veteránské Rojení Veteránské Sosnění

20. července od 21 hod.

! ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ !

Všem návštěvníkům plánovaného divadelního představení „Bylo nás pět“ se omlouváme, ale budeme z důvodu nemoci větší části souboru hrát náhradní divadelní představení:  „A tak tě prosím kníže“.
Původní představení „Bylo nás pět“ budeme hrát v náhradním zářijovém termínu, o kterém jednáme se souborem, a budeme Vás o něm včas informovat.
My ale věříme, že i představení „A tak tě prosím kníže“ se Vám bude líbit a zachováte nám i divadlu přízeň.
Team Zámku Stránov a Divadýlka na dlani

Vstupné

Zámecké interiéry 80 Kč
zlevněné vstupné
(děti do 15 let, studenti, senioři)
60 Kč
věž (jednotné vstupné) 30 Kč
na akce s programem 120 Kč / snížené 100 Kč – včetně prohlídky s průvodcem.
Akce se konají za každého počasí. Vstupné na divadelní představení a ostatní akce stanovovány individuálně.

V době konání akcí kulturního léta je vstupné stanoveno dle konkrétní akce.

Upozornění: Pokud v prostorách zámku probíhá celodenní kulturní program, může být vybíráno vstupné již před vstupem do zámku. V takovém případě je ale vždy v ceně tohoto vstupného volný přístup na věž, arkády a do parkánu. Pokud to charakter akce umožňuje, každou celou hodinu probíhají prohlídky expozice s průvodcem. Pokud není možné zajistit prohlídky v průběhu akce, bývá ještě volně přístupná část expozice (např. sál s gotickou kaplí).

Popis expozice

Zámecké interiéry
Základní prohlídka s výkladem: sál s gotickou kaplí, sbírka motýlů a brouků, sbírka historických kočárků a panenek, zrekonstruované interiéry - repliky historického nábytku + gotická věž s vyhlídkou

Věž
Samostatná prohlídka: gotická věž s vyhlídkou, renesanční arkády, parkán